Romantické ubytování v domech
sbohatou historií

Služby

Parkování + snídaně + wi-fi

Můžete vjet na náměstí přímo před dům. Vyložíte si zavazadla a paní recepční Vám zapůjčí naši parkovací kartu. Vysvětlí Vám cestu k parkovišti, které je vzdálené cca 200m. Snídaně se podává v našich nově zrekonstruovaných prostorech. Wi-fi připojení je zdarma v každém apartmánu.

Zahrada + gotický sklep + víno

Využít můžete posezení na zahradě nebo v gotickém sklepě. Nabízíme vína ze společnosti Moravíno, s.r.o. Valtice.

Klimatizace + vířivka + krb

V některých apartmánech můžete najít klimatizaci. V jednom apartmánu máme také k dispozici masážní vanu a krb.

Lokalita

Chornitzerův dům se nachází uprostřed nejhezčího náměstí naší vlasti, náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Současná krása města vznikla v polovině 16. století, kdy se ujímá telčského panství  Zachariáš z Hradce. Pro město i hrad nastává doba největšího rozkvětu. Osvícený a bohatý velmož velkoryse přestavuje podle návrhů architekta B. Maggiho z Arogna svůj gotický hrad a přistavuje renesanční zámek. Italští řemeslníci povolaní na zámek pomáhají měšťanům přestavět gotické příbytky na úhledné domy se štíty a podloubím.  

Historické jádro města, tvořené rozsáhlým renesančním zámeckým komplexem a náměstím s unikátním nenarušeným komplexem historických domů v renesančním a barokním stylu, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Tvář, která  získala i díky působení italských architektů a řemeslníků italský nádech.  Ne nadarmo se říká Telči Moravské Benátky. Město bylo zapsáno v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Historie

Historie domu sahá až před rok 1530, kdy zachvátil město Telč rozsáhlý požár. Prvním zjištěným majitelem tohoto domu byl Mertl či Martin kosař. Mertl kosař, jak jméno jeho jasně praví, byl řemesla kosařského či srpařského. Mertl kosař zemřel v roce 1567 a ve svém kšaftu,  odkázal dům svému synovi Linhartu krejčí. Linhart Mertlů se účastnil správy městské, od roku 1560 býval konšelem a v letech 1580-1582 byl městským či ložním rychtářem.

Další vlastník Jan Liškář byl též na radnici městským konšelem. Na zvonu sv. Jakub, který byl ulit roku 1603, čteme mezi ostatními konšely též jméno Jana Liškáře. V roce 1609 byl dům prodán Vlachovi Petru Albertovi za 430 kop. Petr Alberto byl zřejmě potomkem těch Vlachů, kteří přišli v polovici 16. století do Telče na stavbu zámku. Petr Alberto zasedal od roku 1619 na radnici jako konšel, případně jako purkmistr.  Zemřel v roce 1640 a podle kšaftu obdržela dům vdova Marie Magdalena Albertová.

Významným majitelem domu se v roce 1734 stal Ondřej Hanusík, obchodník s látkami. Tento velmi bohatý muž nechal postavit svým nákladem kapli Pany Marie ve Štěpnici a v roce 1727 dal zbudovat sousoší sv. Rodiny pod Velkou branou. V roce 1747 získal dům Martin Ignác Chornitzer. V letech 1751-1760 byl městským syndikem a poté byl dlouhá léta vrchním ředitelem panství teleckého. Rodina a potomci pana Chornitzera zde žili až do roku 1897. Tedy celých 150 let.  Dá se říci, že se tato rodina nejvýznamněji podílela na jeho současné kráse.

Architektura

Dům stojí na poměrné široké a dlouhé gotické parcele. Existoval již před rokem 1530. Z gotického domu zůstaly po renesanční přestavbě obě sousední zdi a hloubková střední zeď. Patrně již v polovině 16. století stálo loubí. Tehdy byl průjezd patrně prodloužen, přičemž sklep byl podklenut do středního pilířku. Kdy bylo proklenuto patro není jasno.

O barokní přestavbě totiž neexistuje ani jediný zápis. Při úpravě průčelí kolem roku 1740 bylo přeměněno i schodiště a nově upraveny otvory v čelní zdi. Roku 1900 byl svázán nový krov a vyměněna okna. Objekt patří k hodnotnější části historických měšťanských domů ve vnitřním městě nejen pro své honosné barokní průčelí, ale zejména dochovanou historickou strukturou svých bytů i hospodářských prostor. Poměrně značný je v domě i počet dochovaných hodnotných architektonických článků a prvků historické stavební výbavy. Významné stavební, historické a architektonické prvky: barokní průčelí, goticko-renesanční portál při vstupu do domu, barokní zárubně a dveře, pilíř klenby zadního sklepa, trámový strop, barokní klenba dolní síně, nádrž na vodu z roku 1680.

Kdo stojí za domy s duší?

Především lidé, kteří dokázali svůj sen, svoji myšlenku uvést do života. Náhoda tomu chtěla, že jsme koncem roku 2006 měli možnost poznat krásu Telče. Pohádková malebnost městečka mne a manželku uchvátila natolik, že jsme se rozhodli pokusit se užívat jeho krásu nejenom jako turisté, ale přímo i jako vlastníci některého ze skvostných domů přímo na náměstí. Příležitost se naskytla v roce 2007. Koupí historického domu č. p. 56 jsme mohli nahlédnout podrobněji do jeho historie, stavebního vývoje a zejména do osudu lidí, kteří v něm po staletí přebývali a dům vytvářeli. Každá generace zde zanechala svoji nesmazatelnou architektonickou stopu, svůj příběh a svoji duši. To vše nás hodně poznamenalo. Důležitým milníkem byl rok 2008, kdy jsme s manželkou ukončili náš dlouhodobý pracovní poměr a přemýšleli jsme o dalším životě. Starší syn Michal končil vysokou školu a hledal si svoje zaměstnání. Tehdy vzniklo rozhodnutí zkusit rodinné podnikání v oblasti cestovního ruchu a zhmotnit naše okouzlení starodávnými místy s geniem loci do projektu ubytování v historických domech. V roce 2009 se nám podařily získat další památkově cenné budovy v Českém Krumlově a Mikulově.

Byla založena společnost Athanor CZ s.r.o., která formálně zastřešila náš podnikatelský záměr. Technické a administrativní předpoklady pro podnikání byly tedy vytvořeny. Jen uvést myšlenku do života. Otevřením Pensionu Baltazar v Mikulově dne 9.3.2009 se sen přeměnil ve skutečnost. 1.1.2010 byl uveden do provozu Chornitzerův dům v Telči a magického dne 11.11.2011 byl otevřen Pension Athanor v Českém Krumlově. Vzhledem k tomu, že záměrem bylo vytvořit rodinný projekt, je zřejmé, že

rozhodující roli při realizaci záměru hrál rodinný tým, který v roce 2011 posílil i náš mladší syn Martin. Přesto rádi zmíníme některé partnery, kteří se významnou měrou podíleli na tváři projektu. Jde zejména o architekta Davida Maliňáka, který navrhoval interiéry našich domů v Telči a Českém Krumlově, pana Václava Pelikána ze stavební firmy Status Pelhřimov a pana Karla Mikalu z truhlářství KMT Míškovice. Ve slovníku se dočteme, že genius loci je latinské slovní spojení znamenající „duch místa“. V římské mytologii byl však genius loci označován duch či bůžek, ochraňující určité místo. Je tomu již téměř 10 let, kdy naše okouzlení starodávnými místy zplodilo myšlenku investovat do historických domů s duší. Vypadá to, že římská mytologie nelhala a náš bůžek stojí stále při nás. Důkazem toho jsou naši spokojení a vracející se hosté. Věříme, že tomu tak bude i nadále. Ruku k dílu musíme samozřejmě přiložit i my, celá naše rodina. Musíme si našeho bůžka šetřit.

Mnoho krásných vzpomínek na pobyt v Domech s duší přejí

 

Helena a Rudolf Jílkovi

Navštivte naše domy

Apartmány Athanor

Pension Athanor se nachází na malebném Plešiveckém náměstí 300 metrů od historického centra města Český Krumlov, které je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů, to vše je Český Krumlov.

Více informací
Chornitzerův dům

Chornitzerův dům se nachází uprostřed nejhezčího náměstí naší vlasti, náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Díky tomu, že si historické jádro města uchovalo svoji půvabnou tvář Zachariášových časů, bylo zapsáno v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Více informací
Pension Baltazar

Pension Baltazar se nachází v někdejší židovské čtvrti města Mikulov, v dolní části malebné ulice Husova. Tato ulice je důležitou součástí městské památkové rezervace. Staré židovské domy zde vytváří okouzlující scenérii, na kterou po staletí dohlíží mocný strážce Mikulova, starobylý dietrichsteinský zámek.

Více informací
Rezidence Adalbert

Rezidence Adalbert se nachází v městečku Valtice, v dolní části vinařské uličky Josefská. Valtice jsou malé vinařské město pyšnící se titulem „hlavní město vína“. Valtice a jeho okolí je součástí Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Více informací